Palvelut

Yritysjohdon konsultointi
- Yrityskaupat, sukupolvenvaihdokset ja
  yritysjärjestelyt

- Henkilöstön koulutus
- Hallituksen jäsenyys
- Erityistehtävät tai muut toimeksiannot

 

Erikoisosaamisalueet

- Yritystoiminnan kehittäminen ja tutkiminen
- Hallinnon ja taloushallinnon kehittäminen
- Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus
- Strateginen suunnittelu
- Erikoisprojektien suunnittelu ja toteutus
- Kiinteistöjen kehittäminen

 

Liike- ja toimistotilaa hyvin saatavilla

Vaasassa on tällä hetkellä hyviltä liikepaikoilta saatavissa edullista liike- ja toimistotilaa. Nyt kannattaa olla asialla, jos tarvetta on olemassa ja kehitysnäkymät ovat vakiintuneella kasvu-uralla. Keskustasta joutuu tavallisesti odottamaan tiloja vuosikausia - nyt niitä on heti saatavilla.

Vaasa on Suomen paras asuntosijoituskaupunki

Suomen Vuokranantajien teettämä tutkimus Pelleron taloustutkimuksella 2015 osoittaa, että Vaasa on Suomen paras asuntosijoituskaupunki. Kokonaisvuokratuottoon vaikuttavat asunnoista saatava bruttovuokratuotto sekä odotettu arvonnousu.

Vaasan seutu Suomen kilpailukykyisin

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimuksen mukaan Vaasan seutu on noussut maamme kilpailukykyisemmäksi alueeksi. Vaasan seutukunta on pitkään ollut kakkostilalla, ja nyt alue sitten nousi ykköseksi. Muutoinkin Vaasan aluella on palikat hyvin kohdallaan. Työttömyys on maamme alhaisin. Asuntoja ja työpaikkoja on saatavilla.Kaunis merenranta-alue houkuttelee yrittämään, tekemään työtä ja opiskelemaan.

Kohti uutta nousua

Uusi nousu tapahtuu pk-yritysten kautta. Tosiasia on, että meiltä teollisuus hakee uusia toimintamuotoja ja uutta tuotantotekniikkaa. Samalla sillä on erityinen miettimisen paikka siinä, mitä jäi aikoinaan uudistamatta ja mitä tekemättä. Uskottiin suuruuteen ja historiaan, eikä tähdätty tulevaisuuteen.

Eduskuntavaalit on nyt käyty

Kansa on puhunut. Toivon uudelta hallitukselta nopeita toimenpiteitä, joilla luottamus yhteiskuntaan saadaan palautettua. Tärkein asia on aikaansaada koko vaalikauden pituinen suunnitelma, johon hallitus sitoutuu. Nyt on keskityttävä maan asioiden kuntoon saattamiseen. Pahin virhe minkä hallitus voi tehdä, on lipsua toimettomuuden tilaan tai jonkun sidosryhmän etujen yksipuoliseen ajamiseen. Luottamusta rakennetaan tekojen kautta. Kaikkia ei tarvitse heti tehdä, mutta suunnan on oltava selkeä ja johdonmukainen. Yritysten pitää tietää mihin mennään ja kuinka sinne päästään.

Sivut