Palvelut

Yritysjohdon konsultointi
- Yrityskaupat, sukupolvenvaihdokset ja
  yritysjärjestelyt

- Henkilöstön koulutus
- Hallituksen jäsenyys
- Erityistehtävät tai muut toimeksiannot

 

Erikoisosaamisalueet

- Yritystoiminnan kehittäminen ja tutkiminen
- Hallinnon ja taloushallinnon kehittäminen
- Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus
- Strateginen suunnittelu
- Erikoisprojektien suunnittelu ja toteutus
- Kiinteistöjen kehittäminen

 

Loman jälkeen

Akut on taas ladattu ja toimintatarmo korkealla. Talous - niin Suomessa kuin maailmallakin - on hyvin haastavasa tilanteessa. Kannoin huolesta oman korteni kekoon ja kirjoitin Kauppalehteen mielipidekirjoituksen 29.7.-13. Siinä ehdotin päättäjille järkeviä toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.
Toivotaan että valtiovalta tekee nykyisessä tilanteessa viisaita taloutta edistäviä päätöksiä. Nyt on entistäkin tärkeämpää pitää oman yrityksen ohjat tiukasti hyppysissä. On syytä valmistaa vaihtoehtoisia suunnitelmia ja laskelmia, sillä maailma on nopeasti muuttumassa.  

Pohjanmaa maan kärjessä

Keskuskauppakamarin aluebarometrissä Pohjanmaa valtasi maan kärkipaikan (ainoa kiitettävä arvosana). Onnistunut energiaklusterin kehittäminen ja uudet luovat puhtaat tekniikat (Clean technology) ovat puhaltaneet Pohjanmaan purjeet täysille - vaikka muu Suomi on hitaasti taantumassa. Tämä luo uskoa Vaasan seudun vahvaan tulevaisuuteen.

Vaasa INKA-ohjelman energiaveturiksi

Vaasan kaupunki valittiin työ- ja elinkeinoministeriön toimesta uutta luovan toiminnan kärkijoukkoon. Energiaklusteri sai julkisen tunnustuksen valtiovallalta, kun ministeriö nimesi viisi luovan alan kärkikaupunkia. Vaasan kaupunki ja seutu on nyt myös valtiovallan listojen ehdotonta kärkeä. Nimitys avaa elinkeinoelämälle uusia mahdollisuuksia.

Uusi mahdollisuus

Talousmurroksen aikana avautuu nopeasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka normaaliaikana veisivät vuosia. Tällä hetkellä yrittäjän ura on mielenkiintoinen vaihtoehto. Jos Sinulla on koulutusta, työkokemusta ja varallisuutta - niin mahdollisuutta kannattaa miettiä. Yrittäjien keski-ikä on vahvassa kasvussa ja hyviä yrityksiä tulee vapautumaan lähiaikoina. Se voi olla Sinun mahdollisuutesi mielenkiintoiseen itsenäiseen ja vaativaan työhön. Talouskriisi luo harvinaisia tilaisuuksia yrityksille.

Pohjanmaalla menee olosuhteisiin nähden hyvin

Onnistunut panostus yritystoimintaan 2000 -luvun jälkeen on tuonut Vaasanseudulle verrattain vakaat olosuhteet nykyisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Alueella toimivat suuret vientiyritykset ovat mallikkaasti pitäneet huolen omasta tuotekehityksestään ja kilpailukyvystään maailman markkinoilla. Pk-yritysten asema alueella tulee vastaisuudessa entisestään korostumaan. Kuntien pitäisi entistä aikaisemmin varautua pk-yritysten toimintaolosuhteiden luomiseen niin, että alueen kehitys voidaan luotettavasti turvata. Suunnitteluun kannattaa edelleenkin panostaa.

Sivut