Palvelut

Yritysjohdon konsultointi
- Yrityskaupat, sukupolvenvaihdokset ja
  yritysjärjestelyt

- Henkilöstön koulutus
- Hallituksen jäsenyys
- Erityistehtävät tai muut toimeksiannot

 

Erikoisosaamisalueet

- Yritystoiminnan kehittäminen ja tutkiminen
- Hallinnon ja taloushallinnon kehittäminen
- Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus
- Strateginen suunnittelu
- Erikoisprojektien suunnittelu ja toteutus
- Kiinteistöjen kehittäminen

 

Uusi mahdollisuus

Talousmurroksen aikana avautuu nopeasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka normaaliaikana veisivät vuosia. Tällä hetkellä yrittäjän ura on mielenkiintoinen vaihtoehto. Jos Sinulla on koulutusta, työkokemusta ja varallisuutta - niin mahdollisuutta kannattaa miettiä. Yrittäjien keski-ikä on vahvassa kasvussa ja hyviä yrityksiä tulee vapautumaan lähiaikoina. Se voi olla Sinun mahdollisuutesi mielenkiintoiseen itsenäiseen ja vaativaan työhön. Talouskriisi luo harvinaisia tilaisuuksia yrityksille.

Pohjanmaalla menee olosuhteisiin nähden hyvin

Onnistunut panostus yritystoimintaan 2000 -luvun jälkeen on tuonut Vaasanseudulle verrattain vakaat olosuhteet nykyisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Alueella toimivat suuret vientiyritykset ovat mallikkaasti pitäneet huolen omasta tuotekehityksestään ja kilpailukyvystään maailman markkinoilla. Pk-yritysten asema alueella tulee vastaisuudessa entisestään korostumaan. Kuntien pitäisi entistä aikaisemmin varautua pk-yritysten toimintaolosuhteiden luomiseen niin, että alueen kehitys voidaan luotettavasti turvata. Suunnitteluun kannattaa edelleenkin panostaa.

Otetaan uusia tehtäviä suoritettavaksi

Otan uusia yrityksiä, liiketiloja, osakkeita ja kiinteistöjä välitettäväksi sekä asiantuntijatehtäjiä suoritettavaksi. Yhteydenotot: tri Kari Kanerva.

Taloudellinen kriisi on liiketoiminnassa (myös) suuri mahdollisuus.

Maailmalla ja maassamme vallitseva taloudellinen murros avaa poikkeuksellisia mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Talouskriisin vallitessa on erityisen tärkeää huolehtia yrityksen maksuvalmiudesta. Tee tarvittavat suunnitelmat ja käytä strategisesti järkevällä tavalla hyväksesi ympäristön avaamat uudet mahdollisuudet. Tällaiset talouskriisin tuomat mahdollisuudet ovat harvinaisia. Taloustieteessä puhutaan ikkunan avautumisesta ja/tai sen sulkeutumisesta. Nämä aiheutuvat pitkien syklien tai murroksien (esim. teollinen kehitys) muutoksista.

Sivut