Palvelut

Yritysjohdon konsultointi
- Yrityskaupat, sukupolvenvaihdokset ja
  yritysjärjestelyt

- Henkilöstön koulutus
- Hallituksen jäsenyys
- Erityistehtävät tai muut toimeksiannot

 

Erikoisosaamisalueet

- Yritystoiminnan kehittäminen ja tutkiminen
- Hallinnon ja taloushallinnon kehittäminen
- Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus
- Strateginen suunnittelu
- Erikoisprojektien suunnittelu ja toteutus
- Kiinteistöjen kehittäminen

 

Vaasan seutu Suomen kilpailukykyisin

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimuksen mukaan Vaasan seutu on noussut maamme kilpailukykyisemmäksi alueeksi. Vaasan seutukunta on pitkään ollut kakkostilalla, ja nyt alue sitten nousi ykköseksi. Muutoinkin Vaasan aluella on palikat hyvin kohdallaan. Työttömyys on maamme alhaisin. Asuntoja ja työpaikkoja on saatavilla.Kaunis merenranta-alue houkuttelee yrittämään, tekemään työtä ja opiskelemaan.

Kohti uutta nousua

Uusi nousu tapahtuu pk-yritysten kautta. Tosiasia on, että meiltä teollisuus hakee uusia toimintamuotoja ja uutta tuotantotekniikkaa. Samalla sillä on erityinen miettimisen paikka siinä, mitä jäi aikoinaan uudistamatta ja mitä tekemättä. Uskottiin suuruuteen ja historiaan, eikä tähdätty tulevaisuuteen.

Eduskuntavaalit on nyt käyty

Kansa on puhunut. Toivon uudelta hallitukselta nopeita toimenpiteitä, joilla luottamus yhteiskuntaan saadaan palautettua. Tärkein asia on aikaansaada koko vaalikauden pituinen suunnitelma, johon hallitus sitoutuu. Nyt on keskityttävä maan asioiden kuntoon saattamiseen. Pahin virhe minkä hallitus voi tehdä, on lipsua toimettomuuden tilaan tai jonkun sidosryhmän etujen yksipuoliseen ajamiseen. Luottamusta rakennetaan tekojen kautta. Kaikkia ei tarvitse heti tehdä, mutta suunnan on oltava selkeä ja johdonmukainen. Yritysten pitää tietää mihin mennään ja kuinka sinne päästään.

Pohjanmaan BKT maakuntien paras

Pohjanmaan maakunnan BKT kehittyi Tilastokeskuksen mukaan parhaiten Suomessa vuosina 2000 - 2012 ollen 24,4%. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka maassamme keskimäärin menee heikosti - niin Pohjanmaalla tilanne on toisin. Keskeisiä menestystekijöitä Pohjanmaalla on monipuolinen elinkeinorakenne, energiaklusteri ja runsas pk-yritysten määrä suhteessa muuhun maahan. Sama suuntaus näkyy myös Etelä-Pohjanmaalla, joka sijoittui vertailussa toiseksi. Tästä voidaan vetää se johtopäätös, että Pohjanmaalla eletään erilaista kehitysvaihetta, kun muualla Suomessa.

Tässä ajassa on strateginen mahdollisuus

Taloudellinen alamäki luo aivan uusia mahdollisuuksia yritystoimintaan. Kun markkinoilla on tilaa voidaan uusia yritysjärjestelyitä toteuttaa nopeasti. Markkinoilta on saatavilla asianmukaisia ja hintaisia liiketiloja, ammattitaitoista työvoimaa ja edullisia laitteita ja kalusteita. Aikataulut voidaan neuvotella joustaviksi. Pitää vain olla näkemys ja usko tulevaisuuteen. Normaalitilanteessa toimivan liiketilan saaminen saattaa kestää vuosia ja tulla maksamaan maltaita. Nyt on mahdollisuus nopeasti kasvattaa yritystoimintaa, jos rahoitus ja suunnitelmat ovat kunnossa.

Sivut