Palvelut

Yritysjohdon konsultointi
- Yrityskaupat, sukupolvenvaihdokset ja
  yritysjärjestelyt

- Henkilöstön koulutus
- Hallituksen jäsenyys
- Erityistehtävät tai muut toimeksiannot

 

Erikoisosaamisalueet

- Yritystoiminnan kehittäminen ja tutkiminen
- Hallinnon ja taloushallinnon kehittäminen
- Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus
- Strateginen suunnittelu
- Erikoisprojektien suunnittelu ja toteutus
- Kiinteistöjen kehittäminen

 

Taloudellinen kriisi on liiketoiminnassa (myös) suuri mahdollisuus.

Maailmalla ja maassamme vallitseva taloudellinen murros avaa poikkeuksellisia mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Talouskriisin vallitessa on erityisen tärkeää huolehtia yrityksen maksuvalmiudesta. Tee tarvittavat suunnitelmat ja käytä strategisesti järkevällä tavalla hyväksesi ympäristön avaamat uudet mahdollisuudet. Tällaiset talouskriisin tuomat mahdollisuudet ovat harvinaisia. Taloustieteessä puhutaan ikkunan avautumisesta ja/tai sen sulkeutumisesta. Nämä aiheutuvat pitkien syklien tai murroksien (esim. teollinen kehitys) muutoksista.

Sivut