Olet täällä

Etusivu

Ilmastohullutus menee jo yli hilseen

EU:ssa ja Suomessa ilmastohullutus menee jo yli hilseen. Ymmärrän hyvin ihmisten hätääntymisen, kun joka tuutista pauhataan ilmaston lämpenemisestä ja hiilijanjäljistä. Tämä tarkastelu tapahtuu vielä ymmärtääkseni varsin epätarkkojen tietojen perusteella, jotka muuttuvat päivästä toiseen, sitä mukaan kun tarkempia tutkimustuloksia saadaan aikaan. Todellisuus siis muuttuu koko ajan nykyisestä mutu-tuntumasta lähemmäksi todellisuutta. Vielä hapuillaan kovin pimeässä (tai harmaassa) ja turhaan pelotellaan kansalaisia.

Outoa vouhotuksessa on se, että kohteena on Suomen luonto ja ilmasto, joka on maailman puhtainta. Mikäli muut pystyisivät samaan, mitään ongelmaa ei olisi olemassa. Maamme kokonaistuotanto saastuttaa vain n. 1,5 promillea maailman ilmansaasteista, ja nyt meitä syytetään (omien järjestöjen ja osan kansanedustajiemme toimesta) aiheettomasti näistä päästöistä. Sillä ei ole kielteisiä merkityksiä ilmastoon, jos syömme maassamme terveellisesti tuotettua lihaa, maitoa ja kananmunia kohtuullisesti, ja jos hakkaamme  puuvarantoamme sen kasvun sallimissa rajoissa. Globaalisti ajatellen sillä ei ole vaikutusta ilmastoon (muualla saastutetaan n. 99,99 % maailman ilmastosta), jos muiden maiden lisäykset ovat suurempia kuin meidän aiheuttamat kokonaispäästöt.

Yksistään Austraalian, Brasilian ja Kalifornian suurista paloista aiheutuneet ilmastosaasteet olivat määrältään aivan jotain muuta (samoin maanjäristyksien aiheuttamat), kuin maamme aiheuttamat saasteet. Onko mikään organisaatio puhunut näisä asioista julkisesti yhtään mitään? Huolestuneet voisivat miettiä, miten nämä palot voitaisiin estää tai miten niitä voisi tulevaisuudessa pyrkiä rajaamaan. Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan aiheuttamat jokien ja merien saastuttamiset tulisi heti lopettaa. Nämä olisivat tehokkaita toimia luonnon suojelemiseksi, ja niihin suomalaiset organisaatiot voisivat todella panostaa, selvittämällä miten nämä luonnonvahingot voitaisiin ennalta estää.

On selvää, että jokainen meistä voi parantaa maamme ilmastotilannetta omilla toimillamme, vaihtamalla auton vähemmän saastuttavaan pienimoottoriseen hybridiin tai kaasu- ja/tai sähköautoon, tai vaihtamalla vanhat autot toimimaan biokaasulla. Se vain tulee maksamaan maltaita. Muutos vie normaalisti vuosikymmeniä ellei valtio subventoi näiden autojen tuotanto/muutos/vero-ongelmaa. Olen varma, että meistä jokainen ajaisi mielellään uudella hybridillä, jos se tehtäisiin kansalaisille mahdolliseksi. Pitkässä ja harvaan asutussa pohjoisessa maassa vain autolla on mahdollista toteuttaa tarvittava asioiminen.Mitä enemmän tuotamme, sitä enemmän saastutamme mikäli emme pysty puhdistamaan tuotantoamme. Teollisuudellemme ilmastomuutos on myös iso mahdollisuus. Innovointi ja tuotantoon saaminen vie kuitenkin aikaa ja rahaa ja molemmista on kova pula, jos aiomme olla johtavia toimijoita alalla. Onneksi meiltä löytyy hyvin koulutettua työvoimaa, jonka varaan on hyvä rakentaa.

Vanhat tuotteet voidaan kuluttaa nykyistä paremmin loppuun ja siten säästää luonnonvaroja. Voitaisiin myös harkita, että pitääkö joka sesongille ostaa uudet vaatteet vai voitaisiinko vanhat käyttää ensin. Ulkomaanmatkat voidaan vähentää puoleen. Tällöin säästettäisiin aivan valtava määrä euroja tuotantoaineissa, polttoaineissa, kemikaaleissa ja energiassa ilman, että elintasomme siitä olennaisesti laskisi. Samalla ilmasto toipuisi nykyistä laadukkaammaksi. Raideliikenteeseen panostaminen kannattaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Juna on ilmastoystävällinen ja nopea kuljetusvaihtoehto, mikäli sitä hyödynnetään koko maassa. Tällöin tarvittaisiin pohjoiseen meneviin juniin toinen raidepari ja Itä-Suomeen omansa. Lisääntyvän sähkön kulutuksen kattamiseen voitaisiin rakentaa pieniä paikallisia ydinreaktoreita ainakin suurimpiin kaupunkitaajamiin ja korvata niillä nykyiset hiili- ja turvevoimalat. Lisääntyvä sähköntarve (autot, raitioliikenne yms.) ei synny itsestään, vaan teollisuustuotannon ja poliittisten päätösten seurauksena.

EU:ssa taas laitetaan laput silmille ja suljetaan ydinreaktorit sähkön ja energian tuotantovalikoiman ulkopuolelle. Nyt suunnitellaan tehtäväksi sellaisia päätöksiä, jotka vaikuttavat pysyvästi kansalaisten elintason laskuun. Ratkaisu voi olla vain sellainen, että kaikkien maanosien ja maiden on osallistuttava yhteisin ponnistuksin ilmaston saastuttamisen asteittaiseen vähentämiseen. Vapaamatkustajia ei pitäisi sallittavan. Tässä poliitikoilla on tekemisen paikka ja järjestöillä valvojan rooli.

Ensiksi tarvitaan oikeaa tietoa maapallon todellisesta tilasta ja selvitys siitä, miten siihen voidaan kustannustehokkaasti vaikuttaa. Sen jälkeen tulee tehdä oikeita päätöksiä ja tuntuvia toimenpiteitä. Tarvitaan poliittisia toimenpiteitä, joilla ratkaistaan tämän suuruusluokan ongelmat kestävällä tavalla.

Kari Kanerva

hallintotieteiden tohtori