Olet täällä

Etusivu

Kari Kanerva

 

Kari Kanerva

CV (lyhyesti)

 

Koulutus
Hallintotieteiden tohtori, Lapin yliopisto.
Hallintotieteiden maisteri, Lapin yliopisto.
Master of Business Administration (MBA), Jyväskylän yliopisto.
Diplomitutkinto, Markkinointi-instituutti, Helsinki.
Väitöskirja: Erään lääkärikeskuksen liiketoiminnan ja johtamisjärjestelmän
kehittäminen - kehittämistutkimus. Lapin yliopisto 2000.
Pro gradu: Erään liikekeskuksen investointiprosessi: Case- tutkimus.
MBA-lopputyö: Erään rakennusprojektin markkinointisuunnitelma.
Taloustieteilijä, yritysasiantuntija.

 

Työhistoria
Toimitusjohtaja, LKV, Konsultointi Kari Kanerva Oy, Vaasa, 33 vuotta.
Vastuunalainen yhtiömies, johtaja, Vaasan Rakennuspalvelu Ky, Vaasa, 13 vuotta.
Markkinointimies, Pohjanmaa Oy, Vaasa ja Seinäjoki, 6 vuotta.
Työhistorian aikana useiden kymmenien yritysten ja organisaatioiden asiantuntija.
Toteutettujen toimeksiantojen määrä on suuri.

 

Luottamustoimet (v. 2005 saakka)
Puheenjohtaja, Vaasan Yrittäjät Ry v. 1998 - 2000.
Varapuheenjohtaja, jäsen, Vaasan kaupungin asuntolautakunta 12 v.
Varapuheenjohtaja, VOAS valtuuskunta, 6 v.
Jäsen, Länsi-Suomen läänin alueellisen koulutuksen neuvottelukunta, 2 v.
Jäsen, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Ry hallitus ja työvaliokunta, 3 v.
Jäsen, Vaasan kaupungin elinkeinotoimikunta 3 v.
Jäsen, Vaasan Veden johtokunta, 3 v.

 

 

Liiketaloudellisia kannanottoja

 

Hyvänolon tunne voi olla liiketoiminnan surma

Ylimielisyys ja "laiskuus" liiketoiminnassa on vaarallista. Hyvä markkina-asema on vaikea saavuttaa, mutta todella helppo menettää. Johdon on oltava koko ajan hereillä. Maailma muutuu. On kuultava ne heikotkin singnaalit, joita toimialalta ja asiakkailta tihkuu. Ihmiset, yritykset ja toimintatavat hakevat uusia rajoja. Liika varovaisuus on liiketoiminnalle haitallista. Toiminnan tulee olla suunniteltua ja aktiivista. Riskinoton pitää kuitenkin rajoittua yhtiön kykyyn kestää vastoinkäymisiä.

 

Taloudellinen kriisi on liiketoiminnassa (myös) suuri mahdollisuus

Maailmalla ja maassamme vallitseva taloudellinen murros avaa poikkeuksellisia mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Talouskriisin vallitessa on erityisen tärkeää huolehtia yrityksen maksuvalmiudesta. Tee suunnitelmat ja käytä strategisesti järkevällä tavalla hyväksesi ympäristön avaamat uudet mahdollisuudet. Talouskriisin tuomat mahdollisuudet ovat verrattain harvinaisia. Taloustieteessä puhutaankin ikkunan avautumisesta ja/tai sen sulkeutumisesta.

 

Innovaation merkitys liiketoiminnassa

Yleensä innovaationa pidetään teknistä keksintöä. Innovaatio on kuitenkin paljon merkittävämpi, jos sillä on myös sosiaalista ja/tai taloudellista merkitystä. Hyvä innovaatio on oivallus, jossa asia tapahtuma tai kohde ideoidaan ja toteutetaan uudella tavalla tai uudessa asiayhteydessä. Hyviä innovaatioita ovat olleet mm.: sanomalehti, sairaala, osamaksusopimus, konttilaiva, vaihtolava, tietokone jne. Pienilläkin innovaatioilla on yritykselle suuri taloudellinen merkitys, jos se vain osuu kohdalleen. Innovaatioita kannattaa yrittää vähäisilläkin voimavaroilla, jos ideoita, näkemyksiä tai oivalluksia riittää.

 

Ajatusten vaihtoa / johdon konsultointia

Yritysjohtaja ja yrittäjä on yksin päätöksenteon ongelmien keskellä. Ei ole ketään kenen kanssa asioista voisi tai uskaltaisi puhua. Pahimmat virheet tehdään kiireessä, vähäisen tiedon tai kokemuksen perusteella. Ajatukset pyrkivät pyörimään samaa kehää, eikä uusia vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia havaita. Tällöin kannattaa avuksi hankkia osaava asiantuntija tai muu kokenyt henkilö (mentori) testaamaan ideoiden tai ajatusten toimivuutta. Mitä suuremmasta panoksesta on kysymys, sitä tärkeämpää on saada asiantuntija mukaan ennen toteutusta.