Olet täällä

Etusivu

Kohti uutta nousua

Uusi nousu tapahtuu pk-yritysten kautta. Tosiasia on, että meiltä teollisuus hakee uusia toimintamuotoja ja uutta tuotantotekniikkaa. Samalla sillä on erityinen miettimisen paikka siinä, mitä jäi aikoinaan uudistamatta ja mitä tekemättä. Uskottiin suuruuteen ja historiaan, eikä tähdätty tulevaisuuteen.
Otettiin mieluummin tulokset heti kotiin, kuin olisi ne investoitu tulevaisuuteen tai markkinointiin. Nyt ollaa selkä seinää vasten. Samoin kävi osalle ITC-sektoria. On muistettava, että jos yrityksissä sorrutaan ylimielisyyteen tai uskotaan omaan kaikkitietävyyteen - on se tuhon alku. Uudet työpaikat tulevat pk-yrityksiin tai uuteen teknologiaan - jos tulevat. Valtion tulee luoda yritystoiminnalle turvalliset edellytykset toimia. Tarvitaan toimitiloja (liiketoiminnallisesti järkeviltä paikoilta), joustoa tuotantotoiminnan muutoksille, vakuuksia liiketoimintaan, mahdollisuuksia investoida järkevästi tuotantotoimintaan, apua ulkomaan markkinointiin, riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä sekä tarvittava infra. Meidän tulee aikaisempaa enemmän arvostaa koulutettua henkilökuntaa sekä heidän vankkaa osaamista ja ammattitaitoaan. Valtiovallan on perattava yritystoimintaa haittaavat säädökset ja määräykset.
Yritysjohtamisessa ollaan vieläkin liian kaavamaisia. Yrityssuunnittelu jää edelleenkin hyvin alkeelliseksi. Selvitetään kyllä kustannuksia, mutta unohdetaan kaikkein tärkein asia - ne uudet mahdollisuudet - sillä ne eivät näy tilinpäätöksessä.  Suunnittelun määrä voi olla riittavää, joskus jopa liiallista, mutta ne kohdistuvat vääriin asioihin ja vääriin tunnuslukuihin. Tämän takia yritykset alkavat pikku hiljaa näivettyä niiden kasvamisen sijasta. Valtiovallan tulee keskittyä olennaiseen. Yrityksille on kerrottava luotettavasti, mikä on valittu toimintalinja, ja että se pitää ainakin koko hallituskauden. Liian usein kuulen menestyneidenkin yrittäjien suusta, että ei enää koskaan.
Ja kuitenkin yritysten menestyminen on ainoa keino, jolla tämä maa ja sen kansalaiset voivat saada elantonsa ja ansaitsemansa hyvinvoin. Kestävä yritystoiminta on talouden perusta, jota ei tulisi kenenkään sidosryhmän liiallisella ahneudella turmella.