Olet täällä

Etusivu

Maahanmuuttajat

Suomessa on jo pitkään vallinnut liberaali katsantokanta maahanmuuttoon. Se on syntynyt Ruotsin mallia mukaellen ja joidenkin etua ajaen. Maahanmuutto on pysynyt verraten alhaalla lukuun ottamatta v. 2015 tapahtumia. Korona aiheutti maahanmuuttoon tilapäisen katkoksen ja hyvä niin. Nyt meillä on aikaa miettiä maahanmuuton hyviä ja huonoja puolia, joita kumpiakin on olemassa. Käsitys siitä, että valtiojohtoisella kotoutuspolitiikalla voitaisiin radikaalit tai haluttomat henkilöt kotouttaa kunnon kansalaisiksi, on viimeistään nyt pahasti rapautunut. Samoin nykyinen toimintatapa, jossa pyritään hyssyttelemään maahanmuuttajien tekemät rikolliset toimet hiljaisiksi. Vain avoin toimintatapa, jossa muuton epäkohdat ja hyvät puolet tuodaan rehellisesti esille, luo kestävän ratkaisun maahanmuuton synnyttämiin ongelmiin.

Me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa, mutta emme mihin hintaan hyvänsä. Lähtökohtana tulee olla se, että maahanmuuttaja kunnioittaa Suomen lakia ja maan enemmistön luomaa arvopohjaa. Tulijan tulee opetella suomen kieli ja tutustua sen kulttuuriin ainakin siinä määrin, että tulija tietää mikä on maassa sallittua ja mikä ei. Työn tekeminen tai ammattiin kouluttautuminen on toimeentulon hankinnassa ja menestymisessä aivan keskeistä. Suomi on yksi maailman suvaitsevaisimmista maista. Jos täällä ei pysty normaalisti elämään tekemään työtä ja elättämään perheensä, niin silloin henkilöllä on todella miettimisen paikka? 

Ei ole oikein, että Suomessa asuvat henkilöt vuodesta toiseen nauttivat Kelan antimia. Jokaisen maassa asuvan, oli sitten suomalainen tai ulkomaalainen, on itse ansaittava leipänsä. Turvaverkot on luotu väliaikaisia häiriötilanteta tai väliinputoamista varten, ei pysyviksi mekanismeiksi. 

Kari Kanerva

hallintotieteiden tohtori