Olet täällä

Etusivu

Taloudellinen kriisi on liiketoiminnassa (myös) suuri mahdollisuus.

Maailmalla ja maassamme vallitseva taloudellinen murros avaa poikkeuksellisia mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Talouskriisin vallitessa on erityisen tärkeää huolehtia yrityksen maksuvalmiudesta. Tee tarvittavat suunnitelmat ja käytä strategisesti järkevällä tavalla hyväksesi ympäristön avaamat uudet mahdollisuudet. Tällaiset talouskriisin tuomat mahdollisuudet ovat harvinaisia. Taloustieteessä puhutaan ikkunan avautumisesta ja/tai sen sulkeutumisesta. Nämä aiheutuvat pitkien syklien tai murroksien (esim. teollinen kehitys) muutoksista.

Pienempiä heilahteluita tapahtuu normaalien syklimuutosten aikana (tavallisesti 5 - 10 vuoden jaksoissa). Syklimuutosten seurauksena liiketoimintaa voidaan menettää ja/tai kasvattaa poikkeuksellisen paljon, jopa kokonaisia teollisuudenaloja saattaa sen seurauksena syntyä tai kadota. Talouden jatkuva epävarmuus (turbulenssi) aiheuttaa yrityssuunnittelulle aivan uudenlaisia vaatimuksia.