Olet täällä

Etusivu

Pk-yriyksen toiminta kriisiaikana

Olen henkilökohtaisesti todennut useissa yrityksissä niiden asiakaspalvelun ja henkilöstön riittämättömyyden. Selväksi on tullut, että yritykset käyvät pandemian seurauksena viivytystaistelua olomassa olostaan. Pk-yritykset näyttävät matkivan samoja keinoja kuin mitä suuryritykset ovat käyttäneet. Yritykset lomauttavat henkilöstöään, vähentävät työtunteja ja heikentävät asiakaspalveluaan. Tämä voi tulla monille pk-yrityksille kalliiksi.

Yritykset jäävät usein odottamaan markkinoiden ratkaisua ongelmien suhteen, vaikka niiden pitäisi kiireesti löytää uusia tapoja, joilla ne voisivat luoda innovaatioita tai vaihtoehtoisesti jatkaa aiempaa tuloksellista toimintaansa. Kaupan-, palvelun- ja pk-yritysoiminnan tulee olla joustavaa, uutta luovaa ja uusia ratkaisuja etsivää. Pk-yritysten kilpailukyky  muodostuu: reagointinopeudesta, tuotannon joustomahdollisuuksista, tilanteisiin sopeutumisista ja muutoksen sietämisestä muuttuneissa olosuhteissa. Pk-yritysten tulee luoda taktisia oivalluksia ja kilpailla hyvin toimivan johdon (ja organisoinnin) ohjauksessa. Jokainen yritys luo oman kilpailustrategiansa omien vahvuuksiensa varaan. Strategia määrittelee yrityksen toiminnan keinot ja terävöittää sen mahdollisuudet kriittisillä markkinoilla. 

Tämä tarkoittaa käytännössä: uusia palveluita, uusia tuotteita ja valikoimia, joilla pyritään lisäämään kilpailukykyä ja kasvattamaan kysyntää. Yritysten tulee huolehtia siitä, että niiden omat pääomat muodostuvat riittävän suuriksi. Kriisiaikaan valmistauduttaessa johtajan tärkein tehtävä on huolehtia yrityksen maksuvalmiuden riittävyydestä. Kun maksuvalmius on turvattu, ei yksittäiset kriisit yritystä heiluta.

Suurimman ongelman pk-yrityksissä muodostaa perinteisesti ammattitaitoisen ja oma-aloitteisen henkilöstön vähäisyys. Tätä pyritään tavallisesti paikkaamaan yrittäjän tuntuvalla työpanoksella.  Jokainen kriisi loppuu aikanaan. Kun yrityksessä on innovatiivinen, uusia mahdollisuuksia etsivä ote, se kykenee ratkaisemaan ongelmansa, koskivatpa ne mitä tahansa yrityksen toimintoa. Kriisiaikanakin markkinoilta löytyy hyvin ostovoimaisia asiakkaita. Heille kannattaa tarjota laadukkaita ja korkeatasoisia tuotteita tai palveluita nyt, kun yrityksellä on mahdollisuus kannattavaan yksilölliseen tuotantoon. Tämä vaatii uudenlaista ajattelutapaa, strategista ja taktista suunnittelua ja tarvittaessa koko kapasiteetin hyödyntämistä. Yrityksen ei kannata jäädä odottelemaan päämiesten tilauksia (joita ei ehkä tulekaan), vaan toimia oma-alotteisesti niissä puitteissa, joita yrityksellä on mahdollisuus hyödyntää. On tehtävä oikeita asioita ja asiatkin oikein.

Panostakaa siis ammattitaitoiseen ja oma-aloitteisen henkilöstön hankintaan nyt kun siihen on mahdollisuus. Panostakaa asiakaspalveluun ja ryhtykää kehittämään liiketoimintaanne (vaikkapa koulutuksen avulla). Vielä on aikaa koronan aiheuttamien vahinkojen eliminoimiseen. Tarkistakaa että yhteystietonne on helposti asiakkaiden saatavissa. Se on edullisinta ja tehokainta markkinointia.

Kari Kanerva

hallintotieteiden tohtori