Olet täällä

Etusivu

Suunnittelun merkitys ja tarkoitus

Niin yritykset kuin politikotkin ovat antaneet ymmärtää ettei kannata suunnitella, kun ei tiedetä mitä olosuhteissa tulee tapahtumaan. Mikäli tarkoitus on päästä asiassa helpolla tai ammattitaito ei riitä laadukkaaseen suunnitteluun, niin voihan asian näinkin ilmaista. Tällöin yrityksissä (ja organisaatioissa) luovutetaan ennen, kun ollaan edes päästy ajattelun alkuun.

Pääsääntö tulisi olla se, että mitä hankalampi ja epäselvempi tilanne on, sitä tärkeämmäksi hyvän suunnittelun merkitys kasvaa. Normaaliaikana budjetit ja tavoitteet on totuttu laatimaan korottamalla niitä prosenttuaalisesti edellisestä tilikaudesta toivottuun suuntaan. Yksinkertaista mutta totta. Suunnittelun vaatimuskriteerit nousee aivan uudelle tasolle, kun markkinat alkavat  sakata. Tällöin tarkastellaan päämäärien, strategioiden ja tavoitteiden uudelleen arviointia ja riittävien resurssien (taloudelliset, tuotannolliset, henkilöstö jne.) luomista lähitulevaisuuden varalle tai aletaan miettiä miten ja missä laajuudessa organisaatiot voivat toimintaansa ylipäätään jatkaa.

Mikäli markkinat ovat täysin usvan peitossa, on asetettava strategiset kiintopiste(et) sinne minne aiotaan pyrkiä. Vaikka yritykseltä puuttuisivat tarkat tavoiteluvut, tulee sillä olla selvä suunta siitä, minne ollaan menossa. Tilanne voidaan normalisoida vasta sitten, kun valoa alkaa näkyä tunnelin päässä ja uusi varmistettu suunta pystytään määrittämään. Selvää tulee olla sekin, että useampia varasuunnitelmia pitää laatia (ainakin niille oletuksille, jotka näyttäisivät todennäköisiltä) sen varalle, jos tilanne ajautuu poikkeukselliseksi. Tällöin ollaan osapuilleen selvillä muutoksen merkityksestä yritykselle. Markkinoiden, talouden ja toteutuksen seuranta tulee kriisiaikana olla jatkuvaa ja niiden korjaustoimet oikea-aikaisia. Vanha sanonta "hyvin suunniteltu on puoliksi tehty" pitää edelleen paikkansa.

Henkisiä ja taloudellisia voimavaroja tarvitaan erityisesti niissä yrityksissä ja organisaatioissa, jotka aikovat menestyä ja/tai vakinaistaa asemansa yhä monimutkaistuvassa maailmassa. Tuotekehitys ja uudet liiketoiminnan mahdollisuudet voivat olla avainsanoja tulevaan menestykseen pyrittäessä. Suunnittelulla vastataan yritysten ja organisaatioiden tilanteiden hahmottamiseen ja niiden vaatimiin toimiin.Kriisi voi olla myös suuri mahdollisuus, jos se oikein oivalletaan.

Kari Kanerva

hallintotieteiden tohtori