Olet täällä

Etusivu

Väestötilasto tai -ennuste on pettänyt ?

Viime aikoina yhä useammalta taholta on ilmoitettu, että väestöennuste on pettänyt. Tätä tulkintaa pitää todella hämmästellä. Väestötilasto on yksi yhteiskuntatieteen tarkin ja luotettavin suunnittelun apuväline. Sillä on pitkä historia takanaan eikä sen tulokset pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä. Yllätys on se, jos väestötilaston antamaa tietoa ei ole lainkaan tulkittu tai tutkittu.

Tilastosta voidaan todeta, että Suomen väkiluku 2017 oli 5.5 miljoonaa asukasta. Heistä miehiä oli 2.719.131 ja naisia 2.793.999. Väestö lisääntyi edellisestä vuodesta 11.423 asukkaalla, josta maahanmuuttajia oli 14.824. Kantasuomalaisten määrä pienentyi 3.401, joten mitään tilastollisesti merkittävää ei ole 2017 aikana tapahtunut. Luvuista selviää myös, että perus-, kansa- ja keskikoulun jälkeen 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista 71% oli peruskoulun jälkeinen tutkinto, ja että 40-44 vuotiailla tutkinto oli 87%. Kyllä kelpaa vertailla mihin muuhun maahan tahansa. Näitä luotettavia tilastotietoja saadaan kuukausittain ja/tai vuosittain.

Väestöennusteen saa: koko maasta, alueista, seutukunnista ja vaikka kunnittain, mistä päin maata tahansa. Ajantasaista tietoa on siis poliitikoilla, virkamiehillä, suunnittelijoilla ja tutkijoilla sekä kansalaisilla saatavilla netissä, jos mielenkiintoa löytyy. Välillä tuntuu siltä, että tiedontarvitsijoilla on olemassa omat agendat eikä lisätietoa tarvita. 

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että vuonna 1963 syntyneet henkilöt olivat tarhaiässä 1968. Aloittivat koulunsa 1970, valmistuivat peruskoulusta 1979, ja 2-asteen koulusta 1982. Tämän jälkeen ikäluokka siirtyi armeijaan ja/tai jatkoi opintojaan korkeakouluissa, He ovat nyt 55-vuotiaita ja jäävät eläkkeelle 10 vuoden kuluessa. Nämä tulevat eläkeläiset tarvitsevat asuntoja, kuntoutus-, hoito-, terveys- ja sairaalapalveluita. Sopii kysyä onko yhteiskuntamme riittävästi varautunut heidän tarvitsemiinsa palveluihin. Tämä ikäluokka pystyy myös hankkimaan tarvitsemiaan lisäpalveluita.

Uusi sukupolvi on nyt vaikuttamassa asioihin. Toivotaan, että heillä riittää viisautta toimia oikein ja tarkoituksen mukaisella tavalla.