Olet täällä

Etusivu

Yritysten kasvu turvaa talouden

Nyt, kun olemme päässeet taloudessa useiden vuosien jälkeen varovaiseen nousuun, on huolehdittava siitä, ettei kasvua omilla teoillamme vahingoiteta. Kasvu on saatu aikaan kapealla vientisektorilla ja rakentamisen avulla. Huolestuttavinta on se, että luvatut panokset uuteen yritystoimintaan ja pk-yritysten vientimarkkinointiin ovat jääneet käytännössä lähes kokonaan toteuttamatta. Toivottavasti hallitus ja eduskunta syksyn budjettipalavereissa ymmärtävät, etteivät suomlaiset uus- ja pk-yritykset pysty kehittämään riittävästi vaativia tuotteita ja innovaatioita nykyisin voimavaroin. Ne tarvitsevat edullista ja pitkäjänteistä riskipääomaa toimintansa tukemiseen. Suomen hintatason kaltaisessa massa tulevaisuus perustuu osaamiseen, koulutukseen, yrittämiseen ja ihmisten ja yritysten jatkuvaan kehittämiseen. Hyviä kehityskohteita ovat olleet ja ovat edelleen uudet energiaratkaisut, cleantech, nano-tekniikka, tuotekehitys kokonaisuudessaan ja näiden innovaatiot. Suomi elää korkeasta teknologiasta. Se on monilta yritysjohtajiltakin jäänyt unholaan, kun on vain keskitytty kustannusten alentamiseen. Nyt suuntaa on syytä jyrkästi muuttaa. Pohjoismaista hyvinvointia ei voida ylläpitää Suomessa, ellei ymmärretä yritystoiminnan tämän päivän tarpeita. Turha kadehtiminen ei auta ketään, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Jos yritystoiminta saadaan kasvamaan, niin siitä riittää jako-osuutta (palkat ja sivukustannukset, verot, pääomakustannukset, osingot) kaikille. Yritysjohtajienkin on syytä muistaa kohtuuden rajat omassa toiminnassaan, mikäli tarkoituksena on luoda uutta pitkäjänteistä tulevaisuutta. Yritystoiminnalle tärkeää on luoda toimintaympäristölle ennustettavat olosuhteet, ei niinkään lyhytaikaisia etuja.